Advokátska kancelária

 

Pozerajte sa na riešenie, nikdy na problém. “ (Donald J. Trump)

Začať môžete i tým, že nás oslovíte so svojim problémom a my Vám jeho vyriešenie navrhneme. Naša advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby fyzickým osobám, podnikateľom a obchodným spoločnostiam už od roku 1995.  Rozsah poskytovaných služieb je daný štruktúrou našich klientov a ich dopytom po právnych službách v našej kancelárii.   V rámci toho možno zhrnúť, že v našej kancelárii v súčasnosti prevládajú právne služby z týchto oblasti: občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a konkurzné právo. Všetko  v plnom rozsahu, s dôrazom hlavne na sporovú agendu a teda na zastupovanie klientov v akýchkoľvek súdnych sporoch. Čo presne táto naša práca zahŕňa sa môžete dozvedieť v sekcii Služby.

Pri práci naša advokátska kancelária využíva  inštitút autorizácie zmlúv a podania so zaručeným elektronickým podpisom, pričom komunikácia prostredníctvom elektronických podaní prináša našim klientom okrem úspory času aj  úsporu na správnych ako aj súdnych poplatkoch. Komunikácia všetkými dostupnými prostriedkami, snaha o rýchle reakcie na požiadavky klientov a hlavne diskrétnosť je samozrejmosťou.

Člen

     INSOL Europe Small

Články

 • Podielové spoluvlastníctvo

  Vlastníte nehnuteľnosť spolu s iným rodinným príslušníkom alebo inou osobou a neviete sa dohodnúť na vysporiadaní? Alebo by s...

  Viac...
 • Striedavá starostlivosť

  Striedavá osobná starostlivosť obsiahnutá v...

  Viac...

 • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

  (v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o ...

  Viac...

 • Náhrada nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia

  Stali ste sa obeťou dopravnej nehody? Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európske...

  Viac...

 • Osobný bankrot

  Osobný bankrot alebo konkurz na majetok fyzickej osoby. Jedná sa o spôsob riešenia úpadku dlž...

  Viac...

Bezplatná právna poradňa