Advokátska kancelária bola založená zakladajúcou advokátkou JUDr. Tatianou Timoranskou v roku 1995. Odvtedy sa kancelária postupne rozvíja a poskytuje právne služby tak podnikateľom a obchodným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám –nepodnikateľom.

V súčasnosti sa náš tím skladá z dvoch vedúcich partneriek, dvoch koncipientov, právnych asistentov a vedúcej kancelárie. Patríme medzi menšie kancelárie, vďaka čomu však vieme poskytnúť individuálny prístup pre každého klienta a priamy kontakt s advokátom. Bohaté skúsenosti v kombinácii s dôrazom na neustály profesionálny rast všetkých našich členov nám umožňujú poskytovať našim klientom služby na najvyššej profesionálnej úrovni.

Rozsah poskytovaných služieb je daný štruktúrou našich klientov a ich dopytom po právnych službách v našej kancelárii.   V rámci toho možno zhrnúť, že v našej kancelárii v súčasnosti prevládajú právne služby z týchto oblasti: občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a konkurzné právo, zastrešujeme však aj agendu trestnoprávnu, zastupujeme v daňových veciach a iných správnoprávnych sporoch.

Pri práci naša advokátska kancelária využíva  inštitút autorizácie zmlúv a podania so zaručeným elektronickým podpisom, pričom komunikácia prostredníctvom elektronických podaní prináša našim klientom okrem úspory času aj  úsporu na správnych a súdnych poplatkoch.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

 

Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.

rpvs

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. Čo je register partnerov verejného sektora? Register prevádzkovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, do ktorého sa zapisuje partner verejného sektora. 2. Kto je partner verejného sektora? Partnerom verejného sektora je: a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej ...

Čítať viac ...
bg2

BRÁNIŤ SA OPLATÍ

Častokrát sa vyhýbame riešeniu akéhokoľvek právneho problému z dôvodu, že nás odrádza dĺžka prípadného súdneho konania. Takýto postup je však nesprávny. Pokiaľ máte za to, že Vaša prípadná žaloba by mohla byť dôvodná, má zmysel minimálne vyhľadať pomoc odborníka. Obdobne, ako sťažovateľka ...

Čítať viac ...
Vymáhanie poľadávok

Zaplatenie trov exekúcie po začatí konkurzného konania

10 marec 2017 by Petra Štofková in Nezaradené
  Ústavný súd ČR vydal nález, ktorý sa týka odpočítania trov exekučného konania z výťažku exekúcie dosiahnutého dražbou nehnuteľnosti.   Skutkový stav Súdny exekútor v rámci výkonu svojej funkcie viedol exekučné konanie na majetok povinnej. Počas vedenia exekučného konania bol na ...

Čítať viac ...

Zobraziť všetky články