logonewakts

 

Advokátska kancelária bola založená zakladajúcou advokátkou JUDr. Tatianou Timoranskou v roku 1995. Odvtedy sa kancelária postupne rozvíja a poskytuje právne služby tak podnikateľom a obchodným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám –nepodnikateľom.

V súčasnosti sa náš tím skladá z dvoch vedúcich partneriek, dvoch koncipientov, právnych asistentov a vedúcej kancelárie. Patríme medzi menšie kancelárie, vďaka čomu však vieme poskytnúť individuálny prístup pre každého klienta a priamy kontakt s advokátom. Bohaté skúsenosti v kombinácii s dôrazom na neustály profesionálny rast všetkých našich členov nám umožňujú poskytovať našim klientom služby na najvyššej profesionálnej úrovni.

Rozsah poskytovaných služieb je daný štruktúrou našich klientov a ich dopytom po právnych službách v našej kancelárii.   V rámci toho možno zhrnúť, že v našej kancelárii v súčasnosti prevládajú právne služby z týchto oblasti: občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a konkurzné právo, zastrešujeme však aj agendu trestnoprávnu, zastupujeme v daňových veciach a iných správnoprávnych sporoch.

Pri práci naša advokátska kancelária využíva  inštitút autorizácie zmlúv a podania so zaručeným elektronickým podpisom, pričom komunikácia prostredníctvom elektronických podaní prináša našim klientom okrem úspory času aj  úsporu na správnych a súdnych poplatkoch.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

 

Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.

Legal Law Concept Image

UPOMÍNACIE KONANIE

18 január 2017 by Petra Štofková in Nezaradené
Na začiatku februára 2017 môžeme očakávať nadobudnutie účinnosti zákona o upomínacom konaní. V civilnom sporovom konaní je podávané veľké množstvo návrhov na vydanie platobných rozkazov, z čoho vyplýva potreba zrýchlenia týchto konaní. O túto skutočnosť sa opierajú aj predkladatelia uvedeného ...

Čítať viac ...

ODDLŽENIE V NOVOM ŠATE

15 december 2016 by Petra Štofková in Nezaradené
  Dňa 29.11.2016 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnený pod číslom parlamentnej tlače č. 247. Novela ZoKR obsahuje ...

Čítať viac ...
Legal decisions - wooden gavel atop old book

Podielové spoluvlastníctvo

6 október 2015 by Petra Štofková in Právne rady
Vlastníte nehnuteľnosť spolu s iným rodinným príslušníkom alebo inou osobou a neviete sa dohodnúť na vysporiadaní? Alebo by ste sa aj dohodnúť vedeli a neviete ako to zrealizovať?   V prvom rade je potrebné priblížiť, čo je podielové spoluvlastníctvo a kedy vzniká. Podielové spoluvlastníctvo ...

Čítať viac ...

Zobraziť všetky články